Aktuality

23.11.2018
Ve společných prostorech objektu "C" je dokončena pokládka PVC.
01.06.2018
Kolaudace byly zahájeny.
16.05.2018
V objektu "C" jsou zhotoveny veškeré rozvody vody, elektroinstalací, omítky a vylité podlahy. Dále je na objektu "C" dokončená fasáda. V objektu "B" probíhají přípravné práce před realizací podlah a také na zateplení a fasádě objektu.
12.10.2017
U objektu "B" a "C" je dokončena hrubá stavba. Jsou zde vyzděné příčky. U objektu "A" je hrubá stavba před dokončením.
26.07.2017
Objekt "A" – je ve fázi hrubé stavby - 4.NP levá strana, 1.NP pravá strana Objekty "B" a "C" – 5.NP hrubá stavba (bez příček)
10.05.2017
Objekty stavby mají dokončeno 1.NP, pokračuje se výstavbou 2.NP.
27.03.2017
V lokalitě byly dokončeny základové desky pro všechny tři objekty, stavba pokračuje výstavbou 1.NP.
06.02.2017
V lokalitě byla zahájena vlastní výstavba základů objektu "C"
21.11.2016
Terénní úpravy svahu dokončeny, zahájen výkop na základy domů.
26.09.2016
Zahájení prací na úpravách terénu svahu pro přípravu na práce pro budování základů budoucích objektů.
10.08.2016
Na pozemku se začalo s odstraňováním náletových porostů.