Aktuality

11.03.2020
Kolaudační souhlas společných prostor a první etapy bytových jednotek.
14.02.2020
Kolaudační souhlas druhé etapy bytových jednotek.
15.01.2020
Kolaudační souhlas společných prostor a první etapy bytových jednotek.
18.11.2019
Dokončena pokládka lina na schodišti. Dokončena práce na pokládkách dlažby a obkladu v koupelnách.
11.11.2019
Pokládka lina na schodišti.
20.09.2019
V současné době probíhá v objektu A1 dokončovací práce na pokládkách dlažby a obkladu v koupelnách včetně kompletace zařizovacích předmětu, objekt A2 je v začátku pokládkách dlažby a obkladu koupelen včetně kompletace zařizovacích předmětu.
16.09.2019
Dokončené terénní venkovní úpravy včetně zpevněných venkovních ploch - komunikace, parkovací stání + vyznačení. Dokončení opěrné zdi a veřejného osvětlení.
03.06.2019
Uzavřené klientské změny na objekt A1 a A2.
21.05.2019
Objektům "B" a "C" byla přidělena čísla.
20.05.2019
Kolaudace bytového domu B a C jsou ukončeny.
23.11.2018
Ve společných prostorech objektu "C" je dokončena pokládka PVC.
01.06.2018
Kolaudace byly zahájeny.
16.05.2018
V objektu "C" jsou zhotoveny veškeré rozvody vody, elektroinstalací, omítky a vylité podlahy. Dále je na objektu "C" dokončená fasáda. V objektu "B" probíhají přípravné práce před realizací podlah a také na zateplení a fasádě objektu.
12.10.2017
U objektu "B" a "C" je dokončena hrubá stavba. Jsou zde vyzděné příčky. U objektu "A" je hrubá stavba před dokončením.
26.07.2017
Objekt "A" – je ve fázi hrubé stavby - 4.NP levá strana, 1.NP pravá strana Objekty "B" a "C" – 5.NP hrubá stavba (bez příček)
10.05.2017
Objekty stavby mají dokončeno 1.NP, pokračuje se výstavbou 2.NP.
27.03.2017
V lokalitě byly dokončeny základové desky pro všechny tři objekty, stavba pokračuje výstavbou 1.NP.
06.02.2017
V lokalitě byla zahájena vlastní výstavba základů objektu "C"
21.11.2016
Terénní úpravy svahu dokončeny, zahájen výkop na základy domů.
26.09.2016
Zahájení prací na úpravách terénu svahu pro přípravu na práce pro budování základů budoucích objektů.
10.08.2016
Na pozemku se začalo s odstraňováním náletových porostů.